Ministerul Educației și Teach for Romania lansează un program de mentorat pentru profesorii debutanți

Ministerul Educației în colaborare cu Teach for Romania lansează un program pilot de mentorat adresat cadrelor didactice debutante din sistemul de învățământ public care predau în școli cu grad ridicat de defavorizare

Înscrierile pentru profesori debutanți și profesori-mentori încep în data de 24 septembrie 2021.

Ministerul Educației din România participă la programul de politică al UE Suport și formare pentru profesori începători (NEST), derulat în cadrul Erasmus +, acțiunea-cheie 3 privind schema de finanțare pentru experimentarea de politici publice, cu un program-pilot de mentorat vizează cadrele didactice debutante. Acesta se derulează în consorțiu prin colaborarea a 16 organizații partenere din 6 state membre ale Uniunii Europene și face parte din proiectul internațional NEST – Suport și formare pentru cadre didactice debutante, finanțat prin programul Erasmus+, subprioritatea 3 „Sprijin pentru reforma politicilor  publice”.  

În România, proiectul se desfășoară în parteneriat de Ministerul Educației şi Teach for Romania, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

În acest context, NEST contribuie la stabilirea de noi practici de mentorat adaptativ pentru profesorii aflați la început de carieră. Scopul NEST constă în implementarea unui sistem de formare de mentori, respectiv evaluarea efectelor acestui tip de formare asupra mentorilor și profesorilor debutanți care lucrează în școli defavorizate din România.

În acest sens, Ministerul Educației și Teach for Romania demarează procesul de înscriere în programul-pilot de mentorat adresat cadrelor didactice debutante care profesează în școli publice vulnerabile din România. Atât cadrele didactice debutante, cât și cadrele didactice cu experiență și rezultate, care își doresc să se alăture în calitate de membri, sunt invitate să își depună candidaturile în perioada

24 septembrie – 11 octombrie 2021

Ce beneficii oferă programul?

Pe parcursul programului, cadrele didactice debutante vor beneficia de mentorat adaptiv pentru:

 • dezvoltarea competențelor de predare la clasă
 • facilitarea lucrului cu elevi din medii defavorizate și obținerea de rezultate școlare mai bune cu aceștia
 • dezvoltarea abilității de a crea un mediu sigur și încurajator la clasă
 • creșterea satisfacției și a gradului de retenție în profesie.

Criterii de eligibilitate pentru profesorii debutanți

Acest program se adresează cadrelor didactice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cel mult 2 ani de experiență în predare în sistemul public
 • predau în anul școlar 2021 – 2022 în ciclul primar sau gimnazial într-o școală cu grad ridicat de vulnerabilitate din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui
 • participă pe bază de voluntariat și au o motivație autentică de a face parte din proiect.

Procesul de înscriere și selecție pentru profesorii debutanți

În program se pot înscrie maximum 120 de participanți în anul școlar 2021 – 2022, organizați ulterior în 40 de grupe. Participarea la program este gratuită prin completarea unui formular online, disponibil şi la https://teachforromania.org/nest/. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 15 octombrie 2021.

Profesorii cu experiență și rezultate sunt invitați să se înscrie în program pentru a participa ca profesori-mentori. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • sunt în prezent cadre didactice în învățământul preuniversitar și dețin gradul didactic I;
 • au urmat cel puțin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educației;
 • au obţinut calificativul Foarte bine la evaluările anuale din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi; 
 • au cel puțin 5 ani de experiență didactică (predare efectivă la catedră);
 • sunt dispuși să lucreze cu profesori debutanţi din şcoli defavorizate timp de 2 ani;
 • provin din județele Bacău, Botoșani, Brăila, Călărași, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui.

Constituie un avantaj calitatea de membru în corpul profesorilor-mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, selectaţi în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 5.485/2011.

Ce beneficii oferă programul de formare profesorilor-mentori?

 • Profesorii-mentori implicați în program vor primi o certificare recunoscută de Ministerul Educației.
 • Pe parcursul programului de formare profesorii-mentori vor beneficia de:
 • model de sprijin pentru activitatea cu profesorii debutanți;
 • materiale de instruire disponibile online și offline;
 • sistem de management al învățării online (SMIO);
 • sprijin din partea experților din proiect în facilitarea accesului la programul de formare și lucrul cu profesorii debutanți.

Pentru a face parte din program, cadrele didactice interesate de poziția de profesor-mentor vor parcurge un proces de selecție care presupune două faze:

 • completarea unui formular online până la data de 11 octombrie 2021, disponibil şi la https://teachforromania.org/nest/.
 • persoanele eligibile după completarea formularului online vor susține un interviu, în care vor fi evaluate motivația de a participa în program și o serie de competențe legate de calitatea de mentor.

Interviurile se vor desfășura în perioada 12  – 29 octombrie 2021. Toți candidații vor primi un răspuns, indiferent de natura acestuia, până în data de 5 noiembrie 2021.

Pentru a putea face parte din program, profesorii- mentori trebuie să urmeze un stagiu obligatoriu de formare (60 de ore), în format hibrid (online și prezență fizică), structurat în 3 reprize a câte 20 de ore, axate pe mentoratul adaptiv. Fiecare repriză va conține ore de formare online şi ore de orientare cu prezență fizică, ore de observare la clasă (cu și fără sprijin direct în predare), reflecție pedagogică, aplicarea conceptelor în activitatea de mentorat cu profesorii debutanți, observare și sprijin din partea echipei de proiect.

Formularele online de inscriere ce vor fi utilizate de participanţi:

Formular inscriere profesori-mentori

Formular inscriere profesori debuanți

Despre Teach for Romania

Teach for Romania (www.teachforromania.org) este o organizație non-guvernamentală, care de 7 ani recrutează și pregătește cadre didactice, profesori și învățători, din școli publice din România situate în comunități din zone dezavantajate. În anul școlar 2020-2021, Teach for Romania a adus peste 160 de profesori şi învățători în şcoli dezavantajate, care oferă o educație relevantă, de calitate, pentru aproximativ 15.000 de elevi din peste 20 de județe ale țării.

Află poveştile profesorilor pe blog sau pe Facebook și Instagram!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *