Au început înscrierile pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României

Ministerul Apărării Naționale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.

La prezentarea la centrul militar zonal, județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet la adresa https://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact sau https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

* * *

La prezentarea la centrul militar, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

– actul de identitate, în original și în copie;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

– acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie;

– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

– livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Odată cu adoptarea Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcție, la care se adăugă solda gradului deținut;

– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcție, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Sursa: Comunicatul de presă al MApN Nr. 181 din 28.06.2021

            Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa www.mapn.ro  sau pagina de facebook a Centrului Militar Județean Botoșani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *